Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności ma na celu przekazanie Ci informacji o tym, w jaki sposób Homero gromadzi, przetwarza i chroni Twoje dane osobowe podczas korzystania z tej Witryny, w tym wszelkie dane, które możesz przekazać za pośrednictwem tej Witryny, kontaktując się z Administratorem, zapisując się do naszego newslettera, przeglądając Sklep internetowy Homero, założyć konto do przechowywania danych użytkownika wykorzystywanych podczas składania zamówień, zakupić produkt oferowany w sklepie.

Informacje zawarte w Witrynie, w tym niniejszy dokument, są sprawdzane pod kątem poprawności. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania w nich zmian.

Wszystkie dane wprowadzone przez Użytkownika w Serwisie, w zakresie, w jakim identyfikują lub w połączeniu z innymi danymi mogą identyfikować Użytkownika, podlegają tym przepisom.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU DOSTAWY

Tożsamość administratora danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Serwisu, w tym wszystkich Użytkowników korzystających ze skrzynki kontaktowej (zwanych dalej łącznie „Użytkownikami”) jest ELJOT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Smolki 8/2 (dalej : „Administrator”).

Dane kontaktowe Administratora danych osobowych:

ELJOT Sp. z oo
Wola Batorska 747
32-007 Wola Batorska
sklep@homero.pl

Zbieranie danych osobowych za pośrednictwem Serwisu

Dane osobowe Użytkowników Serwisu są gromadzone i przetwarzane w zależności od sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu. Dane osobowe Użytkownika mogą być zbierane i przetwarzane w celu świadczenia usług oferowanych przez Serwis, w tym udzielania odpowiedzi na pytania, prowadzenia Serwisu, rejestracji profilu (konta sklepowe), składania i realizacji zamówienia. W dwóch ostatnich przypadkach Użytkownik musi zapoznać się z dokumentem „Regulamin”, dostępnym na podstronie Serwisu.

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Jednak ich niepodanie może przesłonić lub uniemożliwić dalsze korzystanie z Serwisu.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane Użytkowników Serwisu (nie posiadających konta), w tym adres IP lub inne identyfikatory, a także informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, przetwarzane są w następujących celach: świadczenia usług drogą elektroniczną, takich jak prezentowanie zawartości Serwisu Użytkowników oraz udostępnienia skrzynki kontaktowej; obsługi zamówień złożonych bez rejestracji konta w Serwisie; do rozpatrywania reklamacji.

Dane Użytkowników Serwisu (posiadających konto) przekazane Administratorowi w formularzach dostępnych w Serwisie, w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, przetwarzane są w następujących celach: świadczenia usług drogą elektroniczną typu konto utrzymanie i zarządzanie (w tym usługi przechowywania danych niezbędnych do realizacji zamówień), w celu obsługi zamówień składanych przez zarejestrowanego Użytkownika; aby pokazać historię zamówień; do rozpatrywania reklamacji.

Dane zebrane w ramach skrzynki kontaktowej są przetwarzane w celu odpowiedzi na zgłoszone zapytanie.

Dane zbierane w ramach newslettera przetwarzane są w celu wysyłania informacji marketingowych do Użytkownika, który wyraził na to zgodę.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkowników Serwisu (z kontem i bez konta) jest ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która przewiduje zawarcie świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa: art. 6 ust.

Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkowników korzystających ze skrzynki kontaktowej jest uzasadniony interes Administratora polegający na nie pozostawianiu bez odpowiedzi zapytania złożonego z własnej inicjatywy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podstawą prawną przetwarzania danych w celach analitycznych i statystycznych, gromadzonych przez narzędzia Google Analytics, jest wyraźna zgoda użytkownika, wyrażona przy wejściu do Serwisu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Podstawą prawną przetwarzania danych w celu realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika i późniejszej obsługi Klienta, w szczególności rozpatrywania reklamacji, jest wykonanie umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b Ustawy). Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych), dotyczące danych wymaganych przez Administratora oraz dobrowolnej zgody Użytkownika na wszelkie opcjonalne dane niewymagane przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych).

Informacje o odbiorcach danych osobowych i przekazywaniu danych podmiotom trzecim

Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane innym podmiotom wyłącznie w celach związanych z świadczeniem Serwisu i wykonaniem umowy sprzedaży zawartej z wykorzystaniem Serwisu, a także organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Administrator powierza przetwarzanie danych podmiotowi świadczącemu usługi utrzymania Serwisu serwerowego oraz dostawcy usług programistycznych w celu utrzymania Serwisu i jego modyfikacji; podmiotom dostarczającym komponenty (usługi) Serwisu do jego prawidłowego funkcjonowania (np. funkcje umożliwiające kontakt ze sklepem, wystawianie faktur/potwierdzeń zamówień), firmom kurierskim w celu realizacji umowy sprzedaży. Podmiotom świadczącym usługi płatności on-line za zamówione towary nie przekazuje się danych osobowych Użytkowników w celu realizacji płatności, mają jedynie dostęp do unikalnego identyfikatora powiązanego bezpośrednio z konkretnym zamówieniem.

Dane Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych w celach statystycznych i analitycznych gromadzonych za pomocą narzędzi Google Analytics przy wejściu do Serwisu będą powierzane spółkom z grupy Google w celu korzystania z narzędzi Google Analytics w Serwisie. W przypadku przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych zastosowanie mają ustalenia Tarczy Prywatności UE-USA. Przekazywanie danych do innych krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego odbywa się w oparciu o wzorcowe klauzule umowne. Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy nie wpływa na prawa osoby, której dane dotyczą, w tym prawo dostępu do danych oraz uzyskania kopii danych (w takich sprawach prosimy o bezpośredni kontakt z Administratorem).

Z zastrzeżeniem powyższego dane Użytkownika nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Informujemy, że każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz może żądać ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych, a także do wycofania wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (do 24 maja 2018 r. jest to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), od 25 maja 2018 r. jest to Prezes Ochrony Danych Osobowych Biuro (PUODO)).

Informacja o tym, czy ujawnienie danych jest wymogiem ustawowym/umownym i jakie są konsekwencje ich nieujawnienia

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jest to jednak niezbędne w celu korzystania z Serwisu lub udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub zapisania się do newslettera. W przypadku wystąpienia przez Administratora z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, brak wyrażenia takiej zgody będzie skutkować powstrzymaniem się Administratora od zbierania tych danych.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane Użytkownika zbierane podczas przeglądania Serwisu przez Użytkownika są przetwarzane zgodnie z tabelą dotyczącą stosowania plików cookies (podaną poniżej), jednak nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika lub skasowania plików cookies w używanej przez Użytkownika przeglądarce .

Dane Użytkownika zbierane podczas tworzenia profilu (konta) w Sklepie przetwarzane są przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną tj. do momentu rezygnacji Użytkownika z konta lub wypowiedzenia umowy przez Administratora.

Dane Użytkownika zbierane w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej z Administratorem

Dane Użytkownika zbierane w celu subskrypcji newslettera lub złożenia zapytania przez skrzynkę kontaktową przetwarzane są do czasu wycofania przez Użytkownika zgody lub udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Przeglądanie Serwisu i jego podstron

Przeglądając Serwis, Użytkownik przekazuje Administratorowi swój adres IP oraz dane osobowe gromadzone za pomocą plików cookies i innych technologii umieszczonych przez Serwis na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik. Spowodowane jest to tym, że każdemu urządzeniu podłączonemu do Internetu przypisywany jest unikalny numer, adres IP, za pomocą którego można np. zidentyfikować kraj, z którego uzyskujesz dostęp do sieci.

Ponadto, ale tylko wtedy, gdy Użytkownik wyraził zgodę podczas odwiedzania Serwisu, Serwis zbiera dodatkowe dane o stronach, które odwiedza Użytkownik, takie jak liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas spędzony na przeglądaniu itp. My analizować zebrane dane za pomocą rozwiązania innej firmy. Obecnie korzystamy z narzędzi Google Analytics, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu. Informacje te będą wykorzystywane wyłącznie do anonimowych zbiorczych badań statystycznych, które pomogą nam ulepszyć produkty i obsługę klienta tej Witryny.

Bezpieczeństwo pozyskanych danych

Dane osobowe oraz inne dane o charakterze nieosobowym gromadzone za pośrednictwem Serwisu są przechowywane na bezpiecznym serwerze zlokalizowanym na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i mają do nich dostęp wyłącznie upoważniony personel przeszkolony w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa teleinformatycznego systemu, jak również jest zobowiązany do zachowania ścisłej poufności oraz przez podwykonawców, z którymi zawarto umowy zapewniające ich prawidłowe użytkowanie. Serwis szyfruje wprowadzanie i dane Użytkownika za pomocą protokołu SSL. Zaszyfrowane są również dane osobowe przechowywane na serwerze.

Dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymogami określonymi w umowach o ochronie danych osobowych, w tym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).Środki bezpieczeństwa danych zostaną dostosowane do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), które obowiązuje od 25 maja 2018 r.

PLIKI COOKIES

Niektóre elementy Serwisu mogą wykorzystywać pliki cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika w celu identyfikacji Użytkownika oraz usprawnienia i przyspieszenia niektórych operacji. Pliki cookies są przechowywane na urządzeniu Użytkownika, pomagając dostosować Serwis do osobistych preferencji Użytkownika. Większość plików cookies zawiera nazwę Serwisu, czas przechowywania oraz unikalny numer. Inne informacje zbierane automatycznie podczas wizyty Użytkownika w Serwisie obejmują adres IP, nazwę domeny, typ przeglądarki, system operacyjny itp. Informacje te są zbierane m.in. za pomocą plików cookies.

Niniejsza Witryna wykorzystuje następujące pliki cookie:

  1. Cookies sesyjne są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji Twojej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

  2. Cookies trwałe są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu:

  1. założenia Serwisu: dostosowania zawartości do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; rozpoznać urządzenie Użytkownika i jego lokalizację oraz odpowiednio wyświetlić Serwis, dostosowany do jego indywidualnych potrzeb; zapamiętania wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. wybranej wersji językowej lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik; do zapisywania historii odwiedzanych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, rozmiaru czcionki, układu strony itp.;

  1. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Serwisu: dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji Serwisu dla lepszego doświadczenia użytkownika. W szczególności pliki te pozwalają zrozumieć podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Serwis, dostosowany do jego indywidualnych potrzeb;

  1. w celu uwierzytelnienia Użytkownika w Serwisie

  1. utrzymania sesji Użytkownika w Serwisie (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu wpisywać loginu i hasła; poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki; optymalizacji i poprawy wydajności usług świadczonych przez Administratora;

  1. rejestrowania lokalizacji dostępu Użytkownika, poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, w celu umożliwienia dopasowania dostarczanych Użytkownikowi informacji pod kątem lokalizacji;

  1. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu;

  1. w celu analiz, badań i audytu plików cookies, a w szczególności w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik Serwisu korzysta z Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

Administrator Serwisu wykorzystuje Cookies zewnętrzne w następujących celach:

  1. do zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych z wykorzystaniem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics.

Użytkownik może w każdej chwili cofnąć udzieloną Administratorowi zgodę na dostęp do plików cookies. W tym celu Użytkownik powinien zmodyfikować ustawienia przeglądarki internetowej. Administrator ostrzega, że zmiana ustawień może spowodować nieprawidłowe działanie Serwisu na urządzeniu, z którego w danej chwili korzysta Użytkownik, a w skrajnych przypadkach nawet całkowity brak możliwości korzystania z Serwisu. Zmiana ustawień dotyczących zbierania danych za pomocą narzędzi Google Analytics lub dotyczących plików cookies społecznościowych nie powinna w żaden sposób ograniczać funkcjonalności Serwisu.

 
do góry
projekt i realizacja: Maxsote - profesjonalne sklepy internetoweoprogramowanie: Shoper
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl